Musiker Coaching

” He taught me how to learn by myself, which is the most important thing a teacher can teach you.” Isaac Stern.

Opmærksomhed mod den mentale side af et musikerskab vil kunne betyde en revolutionerende forskel hos den enkelte musiker; hvordan man kan bygge videre på og udfordre sine erfaringer, så de danner en positiv opadgående spiral. Kort sagt, at lære at reflektere over egen læring.

Coaching kan skabe vigtige forudsætninger for at klare sig godt i det professionelle musikliv. Ved at lære sig selv at kende, -reaktionsmønstre, handlemønstre og tankemønstre åbnes der op for det store spillerum der ligger imellem enten og eller.

Har du lyst til at blive klogere på, hvordan du optimerer egen læring, kan du via coaching blive din egen læremester.